Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Kamus
Y-tunnus: 2281636-9

Rekisteriasiat
Vastaamme asiakaspalvelussamme asiakasrekisterissä oleviin henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin osoitteessa Kamus@kamus.fi

Rekisterin nimi
Kamus asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Kamus.fi verkkokaupan asiakkaaksi, ostanut www.kamus.fi: stä tavaraa tai tilannut uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat, kuten asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kamus.fi:n verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lisäksi Kamus.fi voi suunnata markkinointia ja mainontaa asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta rekisterin asiakkailleen luovuttamatta henkilötietoja kuitenkaan ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset.
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kamus:n asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Lue myös:
Toimitusehdot